Xakoh

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Mokwapki tlen Xacoh)
Xacoh ipan altepetl Tepecxitlan.

Xacoh[xikpatla | xikpatla itsintlan]

Inin ce tlamantli tlacualiztli tlen oncah ipan miyac canahya. No ipan Cuextecapan tlalli nouhquiya motocayotia Jacube.

Yolic celic pilxacohtzin.

mocua[xikpatla | xikpatla itsintlan]

Inin tlamantli xacoh miyac macehualmeh quicuah quen ce nopa nehpalli. Cequin zan quicomaltlaliah ihua nopa quiixcah ihuan cequin quicuah ipan molli. Quitehtequih ihuan nopa quimoloniah ihuan teipan quitlaliliah miyac chilli.

Xacoh ipan altepetl Ichcacuatitlan.

Iicnihuan[xikpatla | xikpatla itsintlan]

Nehpalli ihuan chacha.

No xiquitta[xikpatla | xikpatla itsintlan]

Nehpalli, nohpalli ihuan chacha. https://es.wikipedia.org/wiki/Acanthocereus_tetragonus

Latintlahtolli: Acanthocereus tetragonus


Referencias[xikpatla | xikpatla itsintlan]