Xakoh

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Yolic celic pilxacohtzin.
Xacoh ipan altepetl Tepecxitlan.
Xacoh ipan altepetl Ichcacuatitlan.

Xacoh[xikpatla | xikpatla itsintlan]

Inin se tlamantli tlakwaliztli tlen onkah ipan miyak kanahya. No ipan Wastekapan tlalli nouhkiya motokayotia Jacube.

Mokwa[xikpatla | xikpatla itsintlan]

Inin tlamantli xakoh miyak masewalmeh quikuah ken se nopa nehpalli. Sekin zan kikomaltlaliah iwa nopa kiixcah iwan sekin kikuah ipan molli. Kitehtekih iwan nopa kimoloniah iwan teipan kitlaliliah miyak chilli.

Iicniwan[xikpatla | xikpatla itsintlan]

Nehpalli iwan chacha.

No xikitta[xikpatla | xikpatla itsintlan]

Nehpalli, nohpalli ihuan chacha. https://es.wikipedia.org/wiki/Acanthocereus_tetragonus

Latintlahtolli: Acanthocereus tetragonus

Seyok tlanechikolistli[xikpatla | xikpatla itsintlan]