Nōncuahquīzqui āmatl

Īhuīcpa ticholōz: amapanoliztli, Tlatemoliztli

Informes de mantenimiento

Mochintin tlahcuilolamameh

Ximocalaqui / ximomachiyōmaca

Tlatequitiltilīlli īhuān huelītiliztli

Yancuīc tlapatlaliztli īhuān tlahcuilōlloh

Páginas sobre archivos

Herramientas y datos

Tlatēmoliztli īhuān tlacuepaliztli

Zāzaniltin tlatequitiliztechcopa

Herramientas de páginas

Oksẻki nònkuâkìskàtlaìxtlapaltìn

Leyenda

  • Yeliztli nōncuahquīzqui āmatl.
  • Tlaquīxtīlli nōncuahquīzqui āmatl.
  • Tlatlātīlli nōncuahquīzqui āmatl (aocmo monemitīa).