Popol Vuh

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli
Amoxtli Popol Vuh

Cah ītōcā amoxtli oquicuiloqueh in tlācah K'ekchi' īpan Cuauhtēmallān. Popol Vuh nozo Poopol Wuuj nezcayotia ināmox āltepētl.