Pemex

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, Tlatemoliztli

PEMEX ahnozo Petróleos Mexicanos (quihtōznequi Mēxihcatl Chapopohtli) ītōcā cē mēxihcatl chapopohtli tlanāmacaololōlli.