Juana Inés de la Cruz

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Flag of Spain.svg Inin tlahcuilolli itech España cenca tepitzin. Ce nozo miaquintin huiquipediatequitqueh tequipanoah ipampa ce cualli tlahcuilolli.

Flag of Mexico.svg Inin tlahcuilolli itech Mexihco cenca tepitzin. Ce nozo miaquintin huiquipediatequitqueh tequipanoah ipampa ce cualli tlahcuilolli.

Sor Juana Inés de la Cruz
Sor Juana Inés de la Cruz
Tlācatlanōnōtzaliztli
Tlācatōcāitl Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana
Tlācati Tlamahtlāccēti 12, 1651
Yancuīc Caxtillān Āmaquēmehcān, Mēxihco
Micqui 17 ic nāuhtetl mētztli, 1695 (44)
Yancuīc Caxtillān Āltepētl Mēxihco
Tlatequitiliztli Cemitquimatiliztli
Cualīxtlamatiliztli
Cuīcayōtl
Iuhcāyōtl
Tlazohmatiliztli
Xōchicuīcayōtl
Yēctimatiliztli
Yōlcamatiliztli
Yōlizmatiliztli

Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana, Sor Juana Inés de la Cruz nozo Nantzin Juana Inés de la Cruz (1651 - 1695) itoca hueyi mexihcatl āmatlahcuilōni īhuān xōchicuīcatiani. Nō ōquimmat ilhuicatl, payelizyōtl, iuhcāyōtl, tīciyōtl auh occequīntīn.