780 xihuitl

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli

780 xihuitl ōcatca inic chiucnāhui mahtlācxihuitl īpan mācuīlpōhualxihuitl 8, auh mopiyah īhuīcpa in 781 oc 790 xihuitl.

Huēyi tlachīhualiztli[xikpatla | xikpatla itsintlan]

781[xikpatla | xikpatla itsintlan]

782[xikpatla | xikpatla itsintlan]

783[xikpatla | xikpatla itsintlan]

784[xikpatla | xikpatla itsintlan]

785[xikpatla | xikpatla itsintlan]

786[xikpatla | xikpatla itsintlan]

787[xikpatla | xikpatla itsintlan]

788[xikpatla | xikpatla itsintlan]

789[xikpatla | xikpatla itsintlan]

790[xikpatla | xikpatla itsintlan]

Huēyi tlācatiliztli[xikpatla | xikpatla itsintlan]

Huēyi miquiztli[xikpatla | xikpatla itsintlan]