Mahtlacxihuitl

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Mahtlācxihuitl)
Īhuīcpa ticholōz: amapanoliztli, Tlatemoliztli

mātlacxihuitl ītōcā in māhtlactli xihuitl cāhuitl.