Mahtlacxihuitl

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Ticholoz ihuicpa: amapanoliztli, Tlatemoliztli

mātlacxihuitl ītōcā in māhtlactli xihuitl cāhuitl.