380 xihuitl

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli

380 xihuitl ōcatca inic chiucnāhui mahtlācxihuitl īpan mācuīlpōhualxihuitl 4, auh mopiyah īhuīcpa in 381 oc 390 xihuitl.

Huēyi tlachīhualiztli[xikpatla | xikpatla itsintlan]

381[xikpatla | xikpatla itsintlan]

382[xikpatla | xikpatla itsintlan]

383[xikpatla | xikpatla itsintlan]

384[xikpatla | xikpatla itsintlan]

385[xikpatla | xikpatla itsintlan]

386[xikpatla | xikpatla itsintlan]

387[xikpatla | xikpatla itsintlan]

388[xikpatla | xikpatla itsintlan]

389[xikpatla | xikpatla itsintlan]

390[xikpatla | xikpatla itsintlan]

Huēyi tlācatiliztli[xikpatla | xikpatla itsintlan]

Huēyi miquiztli[xikpatla | xikpatla itsintlan]