180 xihuitl

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli

180 xihuitl ōcatca inic chiucnāhui mahtlācxihuitl īpan mācuīlpōhualxihuitl 2, auh mopiyah īhuīcpa in 181 oc 190 xihuitl.

Huēyi tlachīhualiztli[xikpatla | xikpatla itsintlan]

181[xikpatla | xikpatla itsintlan]

182[xikpatla | xikpatla itsintlan]

183[xikpatla | xikpatla itsintlan]

184[xikpatla | xikpatla itsintlan]

185[xikpatla | xikpatla itsintlan]

186[xikpatla | xikpatla itsintlan]

187[xikpatla | xikpatla itsintlan]

188[xikpatla | xikpatla itsintlan]

189[xikpatla | xikpatla itsintlan]

190[xikpatla | xikpatla itsintlan]

Huēyi tlācatiliztli[xikpatla | xikpatla itsintlan]

Huēyi miquiztli[xikpatla | xikpatla itsintlan]