Xoctli

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli
Xoctli

Inin, xoctli, ce tlamantli ipampa tlacualli.