Xictli

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Omocuep ihuicpa Xīctli)
Ticholoz ihuicpa: amapanoliztli, Tlatemoliztli
Xīctli.

Xīctli.