Xalcanauhtli

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Xālcanauhtli)
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, Tlatemoliztli