Vīdeocaquizcopīnalōni

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: amapanoliztli, Tlatemoliztli
Logo.
DVD.

Vīdeocaquizcopīnalōni nozo DVD (inglatlahtolcopa Digital Versatile Disc) ītōcā cē tōnameyocaquizcopīnalōni huēytēquitiltilia ic īxīptlayōlli.