Tozquitl

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli
Tozquitl

In tozquitl, cē caquiztli tlachihulo ipampa tlacatl pampa tlahtoa nozo cuica.