Tlacōtl

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli
Tlacōtl

Tlacōtl quihtōznequi ic caxtillāntlahtōlli mimbre nozo jarilla.