Ir al contenido

Tlācatēpacholiztli

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īquich in Inic Ōme Tlālticpactli Yāōyōtl, in tlācatēpacholiztli ōtlani cemantoc tēīxittaliztli. Inīn machiyōtl nēci in āchcāuh nequitōcāyōtia ōchīhua ic in tlālticpactli tēpacholiztli ītechpa in tlācatēpacholiztli, īpan marzo de 2008. Nēci in tlahtōllālīliztli de jure ītechpa in tlācatēpacholiztli īpan in tlālticpactli.

   Tēpacholiztli tlein motōcāyōtia iuh tlācatēpacholiztli

   Tēpacholiztli tlein ahmo motōcāyōtia iuh tlācatēpacholiztli: Āltepētl in Vaticano, Saudarabia, Mianma īhuān Brunei.

Tlācatēpacholiztli in tēpacholiztli iuhcāyōtl quihtoznequi in tlein in huelitiliztli tlatēctli īpan mochi īnōncuaquīzalizhuān.