Bernardino de Sahagún

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Teicniuhtzin Bernardino de Sahagún)
Īhuīcpa ticholōz: amapanoliztli, Tlatemoliztli
Teicniuhtzin Bernardino de Sahagún

Teicnuhtzin Bernardino de Sahagún (Sahagún, León, Caxtillān ca. 1499 - 5 Tlāontli, 1590) ihcuāc ōquimochihuili huēyi ītequiuh. Yehhuātl quihcuiloā īamoxhuan īca mēxihcah mācēhualtin.