Shintō

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

In Shintō (Xapontlahtōlli:しんとう Kanji:神道), cah cē teōmatiliztli īpan Xapon. Matih ahachi kami.

Nō xiquitta[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]