Quimichtechalōtl

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli
Quimichtechalotl

Quimichtechalōtl in tlalyōlcah (caxtillantlahtolli: ardilla rayada).