Ir al contenido

Neneuhcāyōtl:Xinachtlanelhuayōtl

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli

Quihtōznequi ic caxtillāntlahtōlli Spermatophyta.

Neneuhcāyōtzintli

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlani-neneuhcayotl.

Tlahkwilolmeh pan nehnewkayotl "Xinachtlanelhuayōtl"

In tetoquiltin 2 tlahcuiloltin itech pohui, inin neneuhcayotl itech tlacecempohualoni ipan 2.