Neneuhcāyōtl:Xihuitl (cuauhtontli)

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Neneuhcāyōtzintli

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlani-neneuhcayotl.

M

Tlahkwilolmeh pan nehnewkayotl "Xihuitl (cuauhtontli)"

In tetoquiltin 7 tlahcuiloltin itech pohui, inin neneuhcayotl itech tlacecempohualoni ipan 7.