Neneuhcāyōtl:Tlatequitiltilīlli da-3

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli
Commons-logo.svg
Huiquimedia Commons quipiya occequin tlahcuilolli

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Tlatequitiltilīlli da-3"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.