Ir al contenido

Neneuhcāyōtl:Omicqueh ipan macuilpohualxihuitl XVIII

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli

Neneuhcāyōtzintli

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlani-neneuhcayotl.