Ir al contenido

Neneuhcāyōtl:Mictlāntēuccītlalli

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli

Neneuhcāyōtzintli

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlani-neneuhcayotl.

Tlahkwilolmeh pan nehnewkayotl "Mictlāntēuccītlalli"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.