Neneuhcāyōtl:Mictlāntēuccītlalli

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Neneuhcāyōtzintli

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlani-neneuhcayotl.

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Mictlāntēuccītlalli"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.