Neneuhcāyōtl:Mictlāntēuccītlalli

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Neneuhcāyōtzintli

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlani-neneuhcayotl.

Tlahkwilolmeh pan nehnewkayotl "Mictlāntēuccītlalli"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.