Ir al contenido

Neneuhcāyōtl:Macuilpohualxihuitl XIX

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli

Neneuhcāyōtzintli

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlani-neneuhcayotl.

Tlahkwilolmeh pan nehnewkayotl "Macuilpohualxihuitl XIX"

In tetoquiltin 13 tlahcuiloltin itech pohui, inin neneuhcayotl itech tlacecempohualoni ipan 13.