Neneuhcāyōtl:Otlacatqueh xiuhpan 1890

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, Tlatemoliztli

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Otlacatqueh xiuhpan 1890"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.