Neneuhcāyōtl:Ōtlācatqueh xiuhpan 1874

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Tlahkwilolamatl mokwepketl

Tlahkwilolmeh pan nehnewkayotl "Ōtlācatqueh xiuhpan 1874"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.