Neneuhcāyōtl:Ōtlācatqueh xiuhpan 1695

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Tlahkwilolamatl mokwepketl

Tlahkwilolmeh pan nehnewkayotl "Ōtlācatqueh xiuhpan 1695"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.