Neneuhcāyōtl:Ōtlācatqueh xiuhpan 1479

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Ōtlācatqueh xiuhpan 1479"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.