Neneuhcāyōtl:Ōmicqueh xiuhpan 1629

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli

Tlahkwilolmeh pan nehnewkayotl "Ōmicqueh xiuhpan 1629"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.