Neneuhcāyōtl:Ōmicqueh xiuhpan 1562

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli

Tlahkwilolmeh pan nehnewkayotl "Ōmicqueh xiuhpan 1562"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.