Neneuhcāyōtl:Ōmicqueh xiuhpan 1533

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli

Tlahkwilolmeh pan nehnewkayotl "Ōmicqueh xiuhpan 1533"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.