Neneuhcāyōtl:Ōmicqueh xiuhpan 1427

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli

Tlahkwilolmeh pan nehnewkayotl "Ōmicqueh xiuhpan 1427"

Inin neneuhcayotl zan quipiya in tetoquilli tlahcuilolli.