Neneuhcāyōtl:Ōmicqueh īpan mācuīlpōhualxihuitl XIV

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Neneuhcāyōtzintli

Inìn tlaìxmatkàyòtlàlilòtl kimpia inîke 5 tlaìxmatkàyòtlàlilòpiltìn, ìpan 5.

Ō