Neneuhcāyōtl:Ōmicqueh īpan mācuīlpōhualxihuitl XIV

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Neneuhcāyōtzintli

Inìn tlaìxmatkàtlàlilòtl kimpia inìn 5 tlaìxmatkàtlàlilòpiltìn, ìpan 5.

Ō