Nemachiyōtīlli:Tlatequitiltilīlli ca-4

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: amapanoliztli, Tlatemoliztli
ca-4 Aquest usuari té el català com a llengua secundària.