Mahoma

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Mahoma (Makkah, c. in 26 in ic nāhui mētztli 570Madīnah, 8 ic chicuacē mētztli 632) in achtopaihtoāni in islantlatzintiāni. In cemantoc ītōca arabiatlahtôltica Abu l-Qāsim Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn `Abd al-Muttalib ibn al-Hāximī ic in caxtillāntlahtōliztica īcentōca Muhammad (مُحَمِّد) ahnozo Achtopaihtoāni Muhammad, ōmocuep Mahoma, cānin in nāhuatlahtōlli ōquicuic in tōcāitl.

In islampan, Mahoma «in īnnenecuilhuāz in achtopaihtoānimeh» (jātim al-anbiyā' خاتم الأنبياء), īpampa yeh in tlatzacuīlli cē cemantoc tītlammecatl, in Dios ōquimihuah īōquiyancuilihqueh ītītlaniz, in islampan, in īyeliz in īpoh in ōquihtohqueh Ibrāhīm (Abraham), Mūsa (Moises) īhuān Īsā (Jesus).