Macuilpohualxihuitl III

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: amapanoliztli, Tlatemoliztli

In mācuīlpōhualxihuitl III (inic yei) in mācuīlpōhualli xihuitl cāhuitl īhuīcpa 201 xihuitl oc 300 xihuitl.