Macuilpohualxihuitl VI

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Mokwapki tlen Mācuīlpōhualxihuitl 6)

In mācuīlpōhualxihuitl VI (inic chicuacē) in mācuīlpōhualli xiuhitl cāhuitl īhuīcpa 501 xihuitl oc 600 xihuitl.