Juan Diego Cuāuhtlahtoātzin

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli
San Juan Diego
San Juan Diego
Tlācatlanōnōtzaliztli
Tlācatōcāitl Cuāuhtlahtoātzin (ōquicuāātēquiā Juan Diego)
Tlācati 5 ic nāuhtetl mētztli 1474
Cuauhtitlan, Mēxihco.
Micqui Yancuīc Caxtillān 30 ic mācuīlli mētztli 1548
Mēxihco Tenōchtitlan.

Motenehua achcauhtlahtollotl ipampa In Vaticano, Juan Diego Cuāuhtlahtoātzin, mēxihcatl mācēhuālli, (9 Tlamahtlācōnti 1474 - 30 Tlamācuīlti, 1548).


Tlahtōllōtl[ticpatlāz]

Yehhuatl otlācat xiuhpan 1474 in ipan Cuāuhtitlān, Tlahtohcāyōtl Mēxihco.

Nō Xiquitta[ticpatlāz]