Ixtlilxochitl

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli

Nemachiyōtīlli:Tlapehualiztli

Īxtlilxōchitl

Īxtlilxōchitl īpan in Īxtlilxōchitl āmoxtli

Miquiliztli 1418
Campa omic Tetzcohco
Itahtzin Techotlālatzin‎
Inantzin Tozquetzin
Inamic Mātlācihuatl
Ipilhuan Nezahualcoyōtl, Ātōtōtzin

Īxtlīlxōchitl ītōcā inic ēyi Tetzcohco tlahtōani. Ōmotēnēuh huēyi Chīchīmēcah tēcuhtli in xihuitl 1414. In Āzcapōtzalco tlahtoāni, Tezohzomoc, ōyāōchiuh Tetzcohco. Īxtlīlxōchitl ōmictiloc in xihuitl 1418 īpan in Tlāloctepētl.