Gabriel Pareyón

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Omocuep ihuicpa Gabriel Pareyon)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Gabriel Periyón
Acama īxīptli
Tlācatlanōnōtzaliztli
Tlācati Mexihco Tlamahtlācti 23, 1974


Gabriel Pareyón (āchi miēcpa Tlāhuiel Pahuēyotl nahuatlahtolcopa) ītōcā cuīcatiani. Ōtlācat īpan Tlamahtlācti 23, 1974, Tzapopan, Xālīxco. Mēxihcatl cuīcapixqui auh cuīcayōtl tlāhtemoāni, Pareyón tecuīcaya Cah pihpīchtli cuīcatl pāmpa tepītzin tlacuīcalīztli, noīhqui miac centzōmeh tlamanīlia Nāhuatlahtōlli auh Ōtomītlahtōlli tocāmeh īhuān tlahcuilōltin.

Machiōmeh[Ticpatlaz | Ticpatlaz itzintiliz]

Ōtomītl: Ro mähki 'ñu ro yohnite (2003)
Nāhuatl: Mahuīztic ōhtli cēyotl
Ōtomītl: ´Na ´bäfi xi ñudi ga tuhu (2003)
Nāhuatl: Cah pihpīchtli cuīcatl
Ōtomītl: Xanpöhti tzutzideni (2005)
Nāhuatl: Tlīltic huītzitzīlin
Ōtomītl: Ntheni tzutzideni (2005)
Nāhuatl: Chichīltic huītzitzīlin
Ōtomītl: Goho'nthaji (2007)
Nāhuatl: Ōmēhemeh
Ōtomītl: Ndähi (2007)
Nāhuatl: Ēhe

Hymyaimiyt noctha (2003), pampa tlacuīcalīztli in mēxihcatl tlātzotzonāltin, ācotōcāitl (acróstico Caxtillān) in Mexicacuīcameh (Cantares mexicanos) cēntzotl Cuēcuechcuīcatl:

Hue nāche niēhco. Ya nīhuēhuetzcatīhuitz.
Ye nīxcuēcuech, Aya, xōchitl in ye nōcuic.
Mōmamalīna zan ic ya totōma, oh Ohuāya, nicālle.
Ye ōmpa nīhuitz xōchitl iztāac ihcācan,
anca ye mōchan in quīquizcalīhtic
in amōxton atīcac, Ohuāya, nīcālle.
Ma ya pehuālo, oh. Ya mōquetzāco, Āya,
īzquixōchitl ica ya āhuiālo,
ye ohīya ye ānhohuāya āya.
Tzētzelīhui xōchitl ica āhuiālo: Yahōya.

- - -

Nīhuel cuīca, Aya, ōtozcuēpon mōtomāxōchitl, Āya.
Ohuāya ni yāhua... huel xic cācqui ye nōcuic
cuīcaīchtequīni ¿quen tic cuiz nōyol?
Tīmotolīnia yuhqui in tlacuīlolli
huel xic tlilāni huel xic tlapalāci, Āya. /
Ac ahi huētzin tīmotolīnia, Āyyo.