Francisco Javier Alegre

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Francisco Javier Alegre
Francisco Javier Alegre
Amoxtlahcuiloh
Tlacatocayotl Francisco Xavier Alegre
Tlacatiliztli Nemachiyōtīlli:NSPf 12 ic mahtlāctetl oncē mētztli, 1729
Chalchiuhcuehcān, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yancuīc Caxtillān
Miquiztli Nemachiyōtīlli:ITAf 16 ic chicuēyi mētztli, 1788
Bologna, Italia (58)
Hueyi tlahcuilolli Historia de la provincia de la Compañía de Jesús de Nueva España

Francisco Javier Alegre ītōca cē jesuita teopixqui, quinahuaitoa auh tlahtollopoani.

Huiquimedia Commons quipia occequin tlahcuilolli