Ehuatlapitzalli

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Ticholoz ihuicpa: amapanoliztli, Tlatemoliztli
Ehuatlapitzalli.

Ehuatlapitzalli (caxtillahtolcopa Gaita ahnozo Cornamusa) in tlatzotzonalli.