Diego de San Francisco Tehuetzquititzin

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Diego de San Francisco Tehuetzquititzin

Miquiliztli 1554
Campa omic Mēxihco Tenōchtitlan
Itahtzin Tezcatl Popocatzin

Don Diego de San Francisco Tehuetzquititzin ītōcā cē Mēxihco Tenōchtitlan Tlahtoāni auh San Juan Tenochtitlan gobernador.