Cualnezcāltepēc

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli
Villahermosa
Villahermosa pāmitl
Villahermosa chīmalli
Āltepētl īpan Mēxihco
Tlācatiyān Flag of Mexico.svg Mēxihco
Āltepētēntli 8
Chānehqueh 19 772 (2005)
UTC UTC+1

Villahermosa āltepēpan aciqui ahcopa Tabasco, ihuac āltepētlālpanco El Centro. Īpan 1518 (13 tecpatl) xihuitl, in quitzintique zātēpan tepēhuanimeh zanyenō oncān cē āltepētl in achtopan ōquitōcāyōtique Tocihuatēuctzin in tepēnahuiliztli, auh oc quintepan Cualnezcaltepēc ahnozo Villa Hermosa Onōhuālco.

Tenolli-Yaocalli Caballero (calpilli)
Altepecalli
Altepetl Cualnezcaltepec
Tēcuacān Cualnezcāltepēc
Huēyāltepētl Cárdenas | Paraíso | Tenosique | Macuspana
Āltepēcalpōlli Balancán | Centro | Teāpan | Tenosique | Xonotlān | Xālpan | Xālāpan