Cuahuitl

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli

Nemachiyōtīlli:Tlapehualiztli

Chicomecoatl cuahuitl.
In cuahuitl.

Cuahuitl (Caxtillāntlahtōlli: Árbol nozo arbusto).

Occe tlahtolli[xikpatla | xikpatla itsintlan]

Cuahuitl[xikpatla | xikpatla itsintlan]

No xiquitta[xikpatla | xikpatla itsintlan]

Toquiliztequitl[xikpatla | xikpatla itsintlan]


Occequin necuazaloliztli[xikpatla | xikpatla itsintlan]

Wikispecies
Wikispecies
Xiquitta īpan Huiquispecies ītlahcuilōlli Cuahuitl ītechcopa.


Huiquimedia Commons quipia occequin tlahcuilolli
Cuahuitl itechcopa.