Cozolli

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Nuvola apps edu phi.png Inin tlahcuilolli nozo tlahtoliztli ce tlapehualiztli. Xipalehuia ica Huiquipedia tlapatlahua. Mah ahmo xitlacuiloah, quipoloaz. ¡Tlazohcamati!.

Cōzolli[1], ceh chiquihuitl nozo cochpantli[2], atzan in ica malacatl, in canin in cochih ihuan in cateh in tepitoton coconeh in ahmo zan quipiyah yei xihuitl .


Cozolli. In ihuic Berthe Morisot.
  1. [1] quihtoznequi cuna
  2. [2] quihtoznequi cama