Citlalli

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
In tōnatitzīn ītōca cē citlālli

Īn cītlallīn (caxtillāntlahtolcopa estrellas) ītōcah telōlōtīn mah mōtēmacah tlāhuīlli. Īn cītlaltzīntīn ītōcah ītōnīn zan yōhuālpān, mēxtlān. Īn cītlallīn quicpīah miequeh ehēquiyōh, nōihcōn āyōcoxqui huān tōnatiyōtl. In Tōnatiuh ītōca cē cītlalli, auh Huēcītlalli ahmo ītōca cē cītlalli, ahmozan cē planeta (huēhuēnāhatlahtōlcopān: oquichcītlallīn nōzō cītlaltzitzmitl)

Cītlallīn, ESA, Hubble

No xiquitta[xikpatla | xikpatla itsintlan]